گرامیداشت هفته دولت

افتتاح مرکز نیکوکاری حضرت معصومه (س)در شهر شوط توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)

افتتاح مرکز نیکوکاری حضرت معصومه (س)در شهر شوط توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)
مرکز نیکوکاری حضرت معصومه (س)در شهر شوط توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات افتتاح شد

گرامیداشت هفته دولت

افتتاح مرکز نیکوکاری حضرت معصومه (س)در شهر شوط توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)
با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات

شایان ذکراست؛این مرکز نیکوکاری ششمین مرکزبوده که افتتاح می شود و ۵ مرکز نیکوکاری نیز تا پایان سالجاری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.