جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شوط

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شوط
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شوط با محوریت بررسی روند عملیات پروژه آبگرم معدنی شوط(ایسی سو) و پروژه پارک بانوان با حضورفرماندار ، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شوط با محوریت بررسی روند عملیات پروژه آبگرم معدنی شوط(ایسی سو) و پروژه پارک بانوان با حضورفرماندار ، معاون  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد

در این جلسه عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط با اشاره به اقدامات قابل توجه دولت در حوزه عمران شهرستان و تحول در زیرساختها، تاثیرگذاری این اقدامات را در رونق اقتصادی شهرستان و بهبود معیشت مردم مهم ارزیابی کرد.

وی جذب سرمایه گذاری در طرحهای توسعه آبگرم معدنی و پارک بانوان شوط را دقیقا در این راستا دانست.

در ادامه جلسه مهندس جلیلی معاون محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو نیز آمادگی این سازمان را در جهت همکاری با فرمانداری و مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان شوط به منظور توسعه طرحهای مذکور اعلام کرد.