🔻افتتاح ۲۳۰۰ طرح محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری و ۱۰۰۰ مسکن مددجویی در استان‌های آ