برپایی چادر سلامت در شهر مرگنلر به مناسبت هفته سلامت

برپایی چادر سلامت در شهر مرگنلر به مناسبت هفته سلامت
به مناسبت هفته سلامت چادر سلامت در شهر مرگنلر برپا شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: با توجه به شعار هفته سلامت (مراقبت های اولیه بهداشتی راهی بسوی پوشش همگانی سلامت ) پمفلت و بسته های آموزشی درخصوص سلامت محیط، سلامت خانواده و روان در اختیار مراجعین قرار داده شد

همچنین با توجه به حضور کارشناسان مردم از خدمات مشاوره به صورت رایگان در این چادر بهره مند شدند.

اندازه‌گیری قد، وزن، فشارخون، قند خون و نمایه توده بدنی از دیگر خدماتی هستند که به صورت رایگان در چادر سلامت  توسط کادر بهداشتی و درمانی به عموم ارائه شد.