شور عاطفه‌ها" تجلی عشق و نمایش عاطفه

شور عاطفه‌ها" تجلی عشق و نمایش عاطفه

💠"شور عاطفه‌ها" تجلی عشق و نمایش عاطفه مردم نیکوکار در کمک به دانش‌آموزان نیازمند است.
فرصتی‌ست تا کودکان با دست‌های کوچک خود مشق محبت بنویسند و با شادی درس مهربانی و همدلی دهند.

💌پویش "شور عاطفه‌ها" با هدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند از 20شهریور  تا  11 مهر به صورت ویژه برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی تعیین شده است.

با هم مشق محبت بنویسیم...

🎁مشارکت در پویش شور عاطفه‌ها

📱شماره‌گیری کد دستوری#4416*8877*


💳 شماره کارت
6037997900001174

روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد شهرستان شوط