آلبوم تصویری / حضور استاندار آذربایجان‌غربی در جمع مردم شهر یولاگلدی شهرستان شوط