گرامیداشت هفته دولت

در سومین روز از هفته دولت دیدار با امام جمعه شهرستان شوط با حضور فرماندار،معاون فرماندار، بخشداران،شهرداران و روسای ادارات

در سومین روز از هفته دولت  دیدار با امام جمعه شهرستان شوط با حضور فرماندار،معاون فرماندار، بخشداران،شهرداران و  روسای ادارات
در سومین روز از هفته دولت با امام جمعه شهرستان شوط با حضور فرماندار،معاون فرماندار، بخشداران،شهرداران و روسای ادارات دیدار شد.

در سومین روز از هفته دولت با امام جمعه شهرستان شوط با حضور فرماندار،معاون فرماندار، بخشداران،شهرداران و  روسای ادارات  دیدار شد.