جلسه بررسی مشکلات بهره‌برداری از کانال آب کشاورزی روستاهای خوک و بیانچولی شهرستان شوط

جلسه بررسی مشکلات بهره‌برداری از کانال آب کشاورزی روستاهای خوک و بیانچولی شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه بررسی مشکلات بهره‌برداری از کانال آب کشاورزی روستاهای خوک و بیانچولی شهرستان شوط توسط فرماندار،بخشدار مرکزی،جهاد کشاورزی،امور آب و اهالی روستاهای مذکوربرگزار شد

شایان ذکر است: بدلیل اختلاف چندین ساله در بهره‌برداری از بخشی از کانال آب کشاورزی روستاهای بیانچولی ،خوک ، مزرعه عالی کندی و پس از بحث ، تبادل نظر با نمایندگان بهره‌برداران مقرر شد؛
با مشارکت مالی بهربرداران هردو روستا و مساعدت منطقه آزاد و با نظارت جهاد کشاورزی با احداث دیواره سنگی در مجاورت کانال موجود بطول حدود1500متر مشکل بهره‌برداری از کانال مشترک مرتفع شود.