جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری همایش نکوداشت پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت در شهرستان شوط

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری همایش نکوداشت پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت در شهرستان شوط
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری همایش نکوداشت پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت در شهرستان شوط#با حضور فرماندار و امام جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری همایش نکوداشت پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت در شهرستان شوط#با حضور فرماندار و امام جمعه برگزار شد.

گفتنی است : همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت در هفته دفاع مقدس در تاریخ 7 مهر روز فرماندهان شهید در تمامی شهرستان های استان همزمان با مراسم ملی نکوداشت پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان شوط نیز برگزار می شود.