جلسه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی شهرستان شوط

جلسه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی شهرستان شوط

💢برابر مصوبه طرح اجرای فاصله گذاری اجتماعی و ابلاغ فرماندار شهرستان شوط

🔹محورهای ورودی به شهرستان از سمت سه راهی روستای ایل بلاغی ،ورودی شهر مرگنلر، سه راهی شوط ،محور چالدران به شوط در حال کنترل و از ورود خودروهای غیربومی جلوگیری می‌شود.

🔹عبدالهی اصل خاطرنشان کرد: همچنین  مسیر‌های فرعی داخل شهر و منتهی به روستا‌ها توسط دهیاران و شوراها و نیرو‌های مردمی و بسیج کنترل  و از تردد مسافران غیربومی جلوگیری به عمل می‌آید.

🔹لذا از همشهریان محترم تقاضا میشود در راستای قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا از ترددهای غیر ضروری خوداری نمایند.

#درخانه_بمانیم

#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر__خانه_یک_پایگاه_سلامت


جلسه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی شهرستان شوط