بازدید فرماندار شهرستان شوط و هئیت همراه از واحد تولیدی آجر سفال قزل دانه

بازدید فرماندار شهرستان شوط و هئیت همراه از واحد تولیدی آجر سفال قزل دانه
بابازاده فرماندار شهرستان شوط به همراه مسئولین و کارشناسان مربوطه، ضمن بازدید از کارخانه تولید آجر سفال قزل دانه واقع در سه‌راهی روستای طوره و آشنایی با روند فعالیت آن، از نزدیک در جریان مشکلات واحد تولیدی قرار گرفت و برای حل آنها از جمله صدور مجوز برداشت مواد اولیه و تأمین منبع آب شرکت، دستوراتی را صادر نمود.