🔸بررسی مسائل و مشکلات شهر مرگنلر

🔸بررسی مسائل و مشکلات شهر مرگنلر
مسائل و مشکلات شهر مرگنلربا حضور فرماندار و نماینده مردم شهرستان های ماکو،شوط،پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،بخشدار،شهردار و شورای اسلامی شهر مرگنلربررسی شد

◾️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛فرماندار به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهر مرگنلر با شهردار و اعضای شورای اسلامی دیدار و گفتگو نموده و مسایل و مشکلات مربوط به این شهر از جمله تامین آب شرب،الحاق قسمتی از اراضی مرگنلر جهت استفاده از آب کشاورزی سد کرم آباد، تعیین محلی برای نگهداری دام سبک و سنگین دامداران ،تجهیز ماشین آلات شهرداری و غیره ... پرداخته شد.