مراسم تکریم و معارفه رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط

مراسم تکریم و معارفه رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط
دراین مراسم از زحمات حمیدی تقدیر و مرادخانی به عنوان رئیس جدید منابع طبیعی شهرستان شوط معرفی شد.

در این مراسم فرماندار شهرستان شوط با تقدیر و تشکر از زحمات رئیس پیشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط به بیان اهمیت جایگاه منابع طبیعی و تاکید بر اهمیت حفظ و نگهداری اراضی ملی و حوزه آبخیزداری شهرستان و مراتع شهرستان پرداخت.

فرماندار شهرستان در این جلسه  اظهارداشت: منابع طبیعی یکی از موضوعات و حوزه هایی است که ارتباط گسترده ای با مردم داشته و مردم شهرستان به عناوین مختلف ارتباط گسترده ای با این اداره داشته اند.

وی با اشاره به ویژگی های خاص و پتانسیل منابع طبیعی شهرستان شوط و  داخل محدوده منطقه آزاد ماکو خصوصا اراضی کشاورزی خواستار مساعدت همه مسئولین در راستای بهینه سازی و توانمند سازی منابع طبیعی شدند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در این مراسم گفت: امسال بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی در سطح استان از دست متصرفان بازپس گیری شده است

موسوی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در شهرستان شوط با اعلام این خبر گفت بیش از ۵۶۰ پرونده تصرفات اراضی ملی با ۷۰۰ هکتار در سطح استان تشکیل شده و جهت رفع تصرفات به مقامات قضایی تحویل داده شده است.

در پایان این مراسم از زحمات حمیدی تقدیر و مرادخانی به عنوان رئیس جدید منابع طبیعی شهرستان شوط معرفی شد.