فراخوان ثبت نام نیروهای داوطلب جهت فعالیت ( تزریق واکسن کووید 19 ) در شهرستان شوط

فراخوان ثبت نام نیروهای داوطلب جهت فعالیت ( تزریق واکسن کووید 19 ) در  شهرستان شوط

🔆 فراخوان ثبت نام نیروهای داوطلب جهت فعالیت ( تزریق واکسن کووید 19 ) در مراکز واکسیناسیون شهرستان شوط

🔸 بدینوسیله از تمامی دانشجویان محترم رشته های پزشکی ، پیراپزشکی و افراد دارای تخصص تزریق واکسن دعوت به همکاری می گردد

🔸 علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به معاونت بهداری سپاه شوط واقع در جنب اداره منابع طبیعی مراجعه نمایند.

#طرح_شهید_سلیمانی