فرماندار شوط: فعالیت ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان شوط با کمتر از ۱۰ درصد نیروهای اداری تا ۱۵ فروردین در شهرستان شوط

فرماندار شوط:  فعالیت ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان شوط  با کمتر از ۱۰ درصد نیروهای اداری تا ۱۵ فروردین در شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : فرماندار شهرستان شوط گفت:براساس بخش نامه ابلاغی از طرف استانداری آذربایجان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا وسلامتی کارکنان ، ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان شوط با کمتر از ۱۰ درصد نیروهای اداری تا ۱۵ فروردین فعالیت می کنند.

فرماندار شهرستان شوط گفت:براساس بخش نامه ابلاغی  از طرف استانداری آذربایجان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا وسلامتی کارکنان ، ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان شوط  با کمتر از ۱۰ درصد نیروهای اداری تا ۱۵ فروردین فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: تا حد امکان مراودات اداری باید از طریق سیستم اتوماسیون و پیامک دنبال شود و افراد از ایجاد اجتماع و ارتباطات تجمعی دوری کنند.

فرماندار شوط ادامه داد: با کاستن از حجم نیروهای اداری سعی بر آن داریم تا هم روند جاری خدمات به مردم تعطیل نگردد و نیز از سلامت کارکنان مراقبت نماییم.

عبدالهی اصل  خاطرنشان کرد: امیدواریم با اقدامات انجام شده توسط ستاد مدیریت بیماری کرونا و همکاری و همراهی مردم شهرستان هر چه سریعتر شاهد شکست این ویروس و بازگشت به چرخه عادی زندگی باشیم.

فرماندار شوط تاکید کرد: همکاری و تعامل با مدافعان سلامت، رعایت بهداشت و ماندن در خانه‌هاست تا هم از جان خویش مراقبت کنند و هم از خستگی مدافعان سلامت بکاهند.