در چهارمین روز از دهه فجر

کلنگ زنی عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب شرب روستاهای مخور و ملکلو

کلنگ زنی عملیات اصلاح و توسعه  شبکه آب شرب روستاهای مخور و ملکلو
عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب شرب روستاهای مخور و ملکلو با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی کلنگ زنی شد.

در چهارمین روز از دهه فجر

کلنگ زنی عملیات اصلاح و توسعه  شبکه آب شرب روستاهای مخور و ملکلو با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
 
مراسم عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب شرب روستاهای مخور و ملک لو بطول 18 کیلومتر و با اعتبار 15 میلیارد ریال آغاز شد . این پروژه بادستور استاندار آذربایجان غربی و به منظور اصلاح شبکه  و تامین آب شرب 658 خانوار روستاهای مخور و ملک لو اجرایی می شود.