📸گزارش تصویری/بازدید رضایی معاون فرماندار شوط از آبگرم معدنی شوط و بررسی مسائل و مشکلات این پروژه