بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه مدیر جهاد کشاو #از برداشت میوه های هسته دار در شهرستان شوط

بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه مدیر جهاد کشاو #از برداشت میوه های هسته دار در شهرستان شوط
فرماندار شهرستان شوط به همراه مدیر جهاد کشاورزی #از برداشت میوه های هسته دار در شهرستان شوط بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط "

عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در حاشیه بازدید از باغات گفت:شهرستان شوط به لحاظ داشتن آب و هوای مطلوب و زمین های حاصلخیز ، میوه های هسته دار با کیفیت پرورش می یابد و محصولات آنها کام مردمان کشورهای همسایه اعم روسیه ،ترکیه ،آذربایجان ،نخجوان ، ارمنستان وعراق  و استان های همجوار شیرین می شود