جلسه بررسی مطالبات آموزشی شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : این جلسه با محوریت دیدار اعضای جلسه با معاون وزیر آموزش و پرورش کشور که ساعاتی دیگر در سازمان منطقه آزاد ماکو انجام خواهد گرفت ، برگزار شد .

در این جلسه در خصوص مطالبات آموزش و پرورش شهرستان از معاون وزیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

عدم بهره مندی معلمان و کارکنان از مزایای نوار مرز نشینی ، مشکلات مدارس سطح شهرستان ، نبود اردوگاه تفریحی مناسب و کمبود فضای آموزشی از برخی مطالبات شهرستانی از معاون وزیر می باشد.