🔻دومین اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در سال ۱۴۰۰ صادر شد

🔻دومین اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در سال ۱۴۰۰ صادر شد

🔻دومین اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در سال ۱۴۰۰ صادر شد

🔹برای مهار موج چهارم بیماری منحوس کرونا به وحدت، همدلی و هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها نیاز داریم

🔹ضرورت اطلاع رسانی مستمر و مسئولانه در مدیریت و مهار بیماری کرونا

🔹مردم عزیز، همچنان مجدانه نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت فردی و اجتماعی و پروتکل های بهداشتی اقدام تا با همت همگانی بتوانیم از شرایط فعلی گذر نمائیم