◾️برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط

◾️برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط
👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ نوزدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار و با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

💢فرماندار و رییس ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط:

🔹از شهروندان محترم شهرستان شوط تقاضا میشود در صورت آگاهی از برگزاری مراسم ( عروسی ، ختم ) در سطح شهرستان شوط ، سریعا با ۱۱۰ تماس حاصل نمایید.

🔹اکیپ بازرسی ستاد کرونا شهرستان از بنگاه های خودرو درسطح منطقه بازدید نموده و در صورتی که نمایشگاه های خودرو پروتکل های بهداشتی را رعایت ننمایند ، بدون تذکر پلمپ خواهند شد.

🔹اماکن انتظامی شهرستان شوط در صورتی که عوامل فیلمبردار و ارکستر در عروسی ها اقدام به خدمات نمایند ، اموالشان توقیف خواهد شد.‌

🔹 واحد های صنفی شهرستان شوط از جمله ؛چاپخانه هایی که در شهرستان شوط  اقدام به چاپ کارت عروسی یا مراسم ختم و ترحیم نماید ، بدون تذکر قبلی پلمپ خواهد شد.

#ماسک_بزنیم
#بسیج_ملی_علیه_کرونا
#کرونا_را_جدی_بگیریم
#فاصله_گذاری_اجتماعی_را_رعایت_کنید
#به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم