◾️گزارش تصویری:آرامش نسبی وضعیت نانوایی های شهرستان شوط