برگزاری جلسه کارگروه ماده ۱۱ به ریاست استاندار آذربایجان غربی ، حضور و ارائه گزارش توسط عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط به صورت ویدئو کنفرانس