حضور فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار در دهیاری روستای تازه کند

حضور فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار  در دهیاری روستای تازه کند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار در ساختمان دهیاری روستای تازه کند حضور یافتند

فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار#در محل دهیاری روستای تازه کند  حضور یافته و با دهیار این روستا در راستای بررسی مسائل و مشکلات از نزدیک دیدار و گفتگو  کردند