🔻فرماندار شهرستان شوط

در راستای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرستان شوط ،مردم باید توصیه‌های پزشکی و بهداشتی را جدی بگیرند

در راستای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرستان شوط ،مردم باید توصیه‌های پزشکی و بهداشتی را جدی بگیرند

🔻فرماندار شهرستان شوط

در راستای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرستان شوط ،مردم باید توصیه‌های پزشکی و بهداشتی را جدی بگیرند و خودشان را ملزم به اجرای آن بدانند، تردد‌ها در جاده‌ها و سطح شهر باید محدود و ورودی‌های شهر با جدیت بیشتر کنترل شود و این موضوع چنانچه نیاز به ورود دستگاه قضائی را پیدا کرد قطعاً از طریق مقام‌های قضایی اقدام میشود.

93 درصد مردم شهرستان شوط از طریق تلفن 4030 با کمک مراقبین سلامت و بهورزان غربالگری شده اند و این غربالگری موجب شناسایی زودرس بیماری شده است.

با توجه به اینکه این ویروس بسیار مسری است، شهروندان تا اطلاع ثانوی در منازل خود بمانند، زیرا در خانه ماندن تنها راه قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا است.

#در_خانه_بمانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#بسیج_ملی_مبارزه_علیه_کرونا


شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط