برگزاری جلسه کمیته رصد و احصاء نارضایتی های اجتماعی شهرستان شوط

برگزاری جلسه کمیته رصد و احصاء نارضایتی های اجتماعی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه کمیته رصد و احصاء نارضایتی های اجتماعی به ریاست فرماندار و با حضور امام جمعه و اعضای کمیته شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد

فرماندار شهرستان شوط در جلسه کمیته رصد و احصاء نارضایتی های اجتماعی شهرستان شوط در حوزه آب مطرح کرد:

نظارت و کنترل بر انشعابات غیرمجاز و استفاده غیرقانونی از آب شرب در آبیاری باغات و کنترل و نظارت برآنها

مدیریت آب کشاورزی و شرب و اجرای برنامه های فرهنگی در جهت الگوی مصرف بهینه

بهره گیری حداکثری از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاران در مدیریت آب شرب و کشاورزی

تاکید بر رصد نارسایی های اجتماعی بویژه در حوزه آب از سوی جامعه اطلاعاتی شهرستان

تقویت و بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی در حل مسایل و مشکلات

اقناع افکار عمومی در حوزه آب کشاورزی و شرب

اقدامات لازم جهت رفع مشکل در کوتاهترین زمان ممکن توسط ادارات متولی

حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در میان معترضین و اقناع سازی و پاسخگویی به آنها در جهت رفع مشکلات

گزارش کمبودها و نارضایتی هابطور مستمر و آنی به فرمانداری در حوزه آب شرب و کشاورزی

توجه ویژه به ارتقائ خدمات در مناطق محروم و حاشیه نشین

اطلاع رسانی کافی و به موقع به مردم در راستای اقدامات انجام گرفته و رفع مشکل

با هماهنگی دستگاه قضایی و مشارکت عوامل انتظامی وبرخورد قانونی با انشعابات غیرقانونی

تاکید بر رفع زمینه های بروز نارضایتی و پیشگیری ازاعتراضات عمومی و انجام اقدامات کنترلی در حوزه آب