در جلسه شورای عالی مسکن مطرح شد؛

تأکید رئیس جمهور بر تسریع در ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک/ بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تبعیض‌آمیز عمل نکنند

تأکید رئیس جمهور بر تسریع در ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک/ بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تبعیض‌آمیز عمل نکنند
رئیس جمهور با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی بکار بگیرند.