برپایی میز خدمت در شهر یولاگلدی باحضور امام جمعه و معاون فرماندار ، بخشدار بخش مرکزی وفرمانده سپاه، روسای تعدادی از ادارات شهرستان شوط و شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر