حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در روستای قره ایاق


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، نیمه تمام ماندن ساماندهی نهر بزرگ داخل روستا ، کمبود سهمیه نان ، نبود سالن ورزشی ، مشکل نبود زیرساخت های آب ، برق ، گاز در برخی از محدوده های روستا ، فرسودگی لوله های آب ، جابجایی تیرهای برق ، عدم صدور مجوز برای خیابان 35 متری و ترمیم آسفالت سه راهی زنگنه  از عمده مشکلات این روستا بود که فرماندار شوط دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.