#انتصاب

بخشدار مرکزی شوط منصوب شد

بخشدار مرکزی شوط منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی به پیشنهاد فرماندار شهرستان شوط ، طى حکمی محمد محمدزاده را به عنوان بخشدار مرکزی شوط منصوب کرد.