بازدید بخشدار مرکزی بهمراه دهیار روستای تیمورآباد از روند بازسازی و مرمت آبگیر قنات دوزکهریز روستای تیمورآباد

بازدید بخشدار مرکزی بهمراه دهیار روستای تیمورآباد از روند بازسازی و مرمت آبگیر قنات دوزکهریز روستای تیمورآباد

بازدید بخشدار مرکزی بهمراه  دهیار روستای تیمورآباد از روند بازسازی و مرمت آبگیر قنات دوزکهریز روستای تیمورآباد
بازدید بخشدار مرکزی بهمراه دهیار روستای تیمورآباد از روند بازسازی و مرمت آبگیر قنات دوزکهریز روستای تیمورآباد

بازدید بخشدار مرکزی بهمراه  دهیار روستای تیمورآباد از روند بازسازی و مرمت آبگیر قنات دوزکهریز روستای تیمورآباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: بخشدار مرکزی بهمراه  دهیار روستای تیمورآباد از روند بازسازی و مرمت آبگیر قنات دوزکهریز روستای تیمورآباد بازدید نمو و تز نزدیک در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت.

گفتنی است :آبگیر قنات دوزکهریز به متراژ 750 متر متربع و گنجایش  1000 متر مکعب جهت استفاده اراضی تحت کشت قنات با هزینه بربالغ بر پانصد میلیون ریال در حال احداث میباشد.