بازدید میدانی از ادارات شهرستان شوط و بررسی مسائل و مشکلات توسط فرماندار،فرمانده سپاه،شهردار شوط، اتاق اصناف،صنعت و معدن و تجارت شهرستان شوط