🔸دیدار و تجلیل از فرزند جانبار گرانقدر آقای محرمی(فرزند ایشان بعنوان پرستار در بیمارستان فعالیت می کنند)