💢یکم تیرماه ،روز ملی اصناف

بازدید فرماندار شهرستان شوط از بازار شهر شوط

بازدید فرماندار شهرستان شوط از بازار شهر شوط
فرماندار شهرستان شوط از بازاربازدید نموده وبا ا اصناف و بازاریان و کسبه شهر شوط دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:فرماندار شهرستان شوط  بمناسبت یگم تیرماه روز ملی اصناف از بازاربازدید نموده  وبا ا اصناف و بازاریان و کسبه شهر شوط دیدار و گفتگو کردند.