بازدید فرماندار شهرستان شوط از مسیل سیلاب های شهرستان شوط در محدوده روستای تیمورآباد

بازدید فرماندار شهرستان شوط از مسیل سیلاب های شهرستان شوط در محدوده روستای تیمورآباد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:فرماندار شهرستان شوط از مسیل سیلاب های شهرستان شوط در محدوده روستای تیمورآباد بازدید نمودند.

 فرماندار شهرستان به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران  شوط از مسیل سیلاب های شهر در محدوده روستای تیمور آباد بازدید و خطرات ناشی از وقوع سیل را بررسی نمودند .