بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و شهداء قیام پانزده خرداد