دیدار و تجلیل از همسر جانبار گرانقدر جناب آقای امیر اصغر نژاد(جانباز بالای ۷۰ درصد)