فرماندار شوط در مصاحبه با صدا و سیما :

آغاز طرح هادی در 4 روستا با اختصاص 90 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط

آغاز طرح هادی در 4 روستا با اختصاص 90 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط