بازدید فرماندار شهرستان شوط،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پل عظیم کندی در محور سه راهی شوط به جاده ترانزیتی ماکو

بازدید فرماندار شهرستان شوط،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از   پل عظیم کندی در محور سه راهی شوط به جاده ترانزیتی ماکو
فرماندار شهرستان شوط،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پل عظیم کندی در محور سه راهی شوط به جاده ترانزیتی ماکو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از

پل عظیم کندی در محور سه راهی شوط به جاده ترانزیتی ماکو  بازدید کردند.

گفتنی است: پل عظیم کندی با یک دهنه بطول ۲۰ متر بوده که در جهت ادامه تعریض جاده شوط به جاده بین المللی ماکو با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال از ۸ متر به ۲۴متر تعریض می شود .