🔹برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط

🔹برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط
جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط#باحضور فرماندار،مدیر امور شهری سازمان منطقه آزاد ماکو و بخشداران و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:  جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط#باحضور فرماندار،مدیر امور شهری سازمان منطقه آزاد ماکو و بخشداران و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

🔸گفتنی است در این جلسه کلیات طرح ایمن سازی جاده ترانزیتی بازرگان _ تبریز بطول ۶۵ کیلومتردرحوزه استحفاظی  شهرستان شوط بررسی و مسایل و مشکلات آن مطرح شد.