باحضور فرماندار شهرستان شوط

مسایل و مشکلات راههای مواصلاتی شهرستان شوط بررسی شد

مسایل و مشکلات راههای مواصلاتی شهرستان شوط بررسی شد
مسایل و مشکلات راههای مواصلاتی شهرستان شوط با حضور فرماندار و رییس اداره راه و شهرسازی در محل فرمانداری شوط بررسی شد

باحضور فرماندار شهرستان شوط
 مسایل و مشکلات راههای مواصلاتی شهرستان شوط بررسی شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: در این جلسه بررسی  مسایل و مشکلات  راههای ارتباطی شهرستان شوط با عنوان تسریع در اجرای پروژه های نیمه تمام و همچنین واگذاری طرح های جدید به پیمانکار توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان به ریاست فرماندار  و با حضور راه و شهرسازی در محل فرمانداری برگزار شد.