فرماندار شهرستان شوط: براساس قانون تکدی گری و سوء استفاده ابزاری از کودکان جرم محسوب می شود/فرهنگ سازی وآگاه سازی به جامعه در دستور کار قرار اعضای کارگروه قرار گیرد

فرماندار شهرستان شوط:  براساس قانون تکدی گری و سوء استفاده ابزاری از کودکان جرم محسوب می شود/فرهنگ سازی وآگاه سازی به جامعه در دستور کار قرار اعضای کارگروه قرار گیرد
فرماندار شهرستان شوط براساس قانون تکدی گری و سوء استفاده ابزاری از کودکان جرم محسوب می شود،گفت؛ یکی از مهمترین مشکلات تکدی‌گری وجود مجموعه‌های سازمان یافته برای ایجاد درآمد از این طریق است که لازم است نهادهای نظارتی، افراد متکدی را شناسایی و برخورد جدی کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان شوط با حضور بابازاده فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط براساس قانون تکدی گری و سوء استفاده ابزاری از کودکان جرم محسوب می شود،گفت؛ یکی از مهمترین مشکلات تکدی‌گری وجود مجموعه‌های سازمان یافته برای ایجاد درآمد از این طریق است که لازم است نهادهای نظارتی، افراد متکدی را شناسایی و برخورد جدی کنند.

شهروز بابازاده با اشاره به اینکه از لحاظ تکدی گری و کودکان خیابانی وضعیت شهرستان ناخوشایند دیده می شود،تاکیدکرد: بایستی در شهرستان شناسایی و ساماندهی شود و ادارات دخیل و اعضای کارگروه  با خرد جمعی نسبت به شناسایی ،جمع آوری ،ساماندهی و حل مشکلات همکاری لازم را داشته باشند.

وی فرهنگ سازی وآگاه سازی به جامعه، شفاف سازی و فرهنگ کمک کردن بصورت حرفه ای در دستور کار قرار اعضای کارگروه قرار گیرد،گفت؛با اطلاع رسانی به مردم ، متکدیانی که به تکدی گری می پردازند جهت حمایت به سازمان ها و نهادهای خیریه معرفی کرده و مردم نیز کمکهای خیرخواهانه و نذورات خود را به سازمان ها و انجمن های خیریه ارائه دهند.

فرماندار شوط ادامه داد و گفت: ادارات بهزیستی و شهرداری براساس قوانین بالا دستی ملزم هستند در بحث ساماندهی متکدیان و کودکان کار  و کودکان خیابانی بصورت جدی اقدام کنند.

بابازاده افزود:حمایت از حقوق کودکان بویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیب های ناشی از بحرانها و نابسامانی های اجتماعی و حوادث طبیعی هستند وظیفه ذاتی و اجتماعی تک تک احاد جامعه می باشند.

وی عنوان کرد: سازمان ها و نهادها بایستی در راستای رعایت حقوق کودکان، سرمایه گذاری و برنامه ریزی در امر آموزش ، بهداشت و ارتقای سطح زندگی و امیدی برای آینده با مهار آسیب های اجتماعی قدم بردارند.

وی خاطر نشان کرد:ادارات متولی با تلاش مضاعف در بحث شناسایی و ساماندهی اقدام نمایند تا شهرهایی عاری از چنین مسائلی باشند.