با حضور فرماندار شوط

جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان شوط برگزار شد

جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان شوط برگزار شد
جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان شوط با حضور فرماندار شوط در محل فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ،عبدالهی اصل  ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: فضایی در کشور انجام گرفته که با بازسازی عتبات عالیات به اهل بیت انجام وظیفه کرد.همه شیعیان بدهکار اهل بیت هستند و هرچه انجام دهیم باز نمی توانیم گوشه ای از الطاف آنها را جبران کنیم.

فرماندار شوط استفاده از همه ظرفیتهای شهرستانی را در کمک در این زمینه، مورد تاکید قرار دادو اظهار داشت: استفاده از ظرفیت عموم مردم که دوستدار اهل بیت هستند و همچنین آموزش و پرورش، بسیج،اصناف،هیأتهای مذهبی و همچنین صنایع بزرگ و کوچک  کمک شایانی را در انجام این امر می کند
در ادامه جلسه مقرر شد هرکدام از ادارات عضو ستاد یکنفر نماینده تام الااختیار برای حضور  در جلسات معرفی نمایند
همچنین مقررشد محلی مناسبی جهت جمع آوری نذورات مردم  در دو بخش یکی در حوزه بانوان و دیگری در حوزه آقایان  در نظر گرفته شود.