رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان شوط:

بیش از ۷ هزارنفر مددجویان کمیته امداد امام (ره) شهرستان شوط از طرح اطعام مهدوی بهره مند شدند.

بیش از ۷ هزارنفر مددجویان کمیته امداد امام (ره) شهرستان شوط از طرح اطعام مهدوی بهره مند شدند.
رئیس کمیته امداد شوط از بهره مندی ۷ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت در این شهرستان به همراه افراد همسفره در طرح اطعام مهدوی خبرداد.

بیش از ۷ هزارنفر مددجویان کمیته امداد امام (ره) شهرستان شوط از طرح اطعام مهدوی بهره مند شدند.

رئیس کمیته امداد شوط از بهره مندی ۷ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت در این شهرستان به همراه افراد همسفره در طرح اطعام مهدوی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد،

آقاپور، رئیس کمیته امداد شهرستان شوط اظهارداشت: ۷ هزارپرس غذای گرم بین نیازمندان وافرادهمسفره آنها در این شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: کمیته امداد شهرستان با کمک مراکز نیکوکاری و خیرین شهرستان ، از اول ماه مبارک رمضان، در قالب طرح ایران همدل ،اطعام مهدوی اقدام به پخت  غذاو توزیع بین مددجویان و افراد همسفره کرده است.

آقاپور خاطر نشان کرد: این کمک های خیرانه تا پایان ماه مبارک رمضان همچنان ادامه دارد.