سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط:

در راستای خدمات رسانی بهینه به بیماران اقداماتی در بیمارستان شهداء شوط صورت گفته است.

در راستای خدمات رسانی بهینه به بیماران اقداماتی در بیمارستان شهداء شوط صورت گفته است.
سرپرست شبکه بهدشت و درمان شهرستان شوط گفت: جهت رفاه حال شهروندان اقدامات جدیدی در بیمارستان شهداء انجام یافته است.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شوط:

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شوط افزود: ارائه خدمات درمانی بروز و تامین سلامت می‌تواند امید به زندگی را در جامعه بهتر و بیشتر افزایش دهد و به بالاتر رفتن شادابی و سطح رفاه اجتماعی کمک کند نبود متخصص سبب تحمل هزینه‌های سنگین و گاهی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مردم می‌کند.

دکتر اسمیل پورگفت: همگی تلاش می کنیم با جذب پزشکان متخصص و مجهز نمودن بیمارستان باری از مشکلات بیماران را حل نمائیم به همین منظور اقداماتی انجام یافته که از جمله اقدامات؛ حضور و شروع بکار متخصص جراحی عمومی در بیمارستان شهداء، راه اندازی واحد ترپاژ در طبقه همکف، راه اندازی اتاق دو م برای حضور پزشک دوم در مواقع شلوغ بودن اورژانس و ازدیاد بیماران، راه اندازی بخش اکو قلب با حضور متخصص قلب، راه اندازی واحد سونوگرافی با حضور متخصص رادیولوژیست و راه اندازی دستگاه الایزاریدر برای آزمایشات هورمونی می باشد.