تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر شهر رسید

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر شهر رسید
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از 2 به 0 شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 48 به 33 شهر کاهش یافت. 🔴قرمز: 0 شهر 🟠نارنجی: 33 شهر 🟡زرد: 321 شهر 🔵آبی: 94 شهر