جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط: جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان باحضور فرماندار و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل شد.
فرماندار شهرستان شوطدر این جلسه اظهار داشت : با عنایت به اقدامات خوبی که تاکنون در جهت ثبت بهنگام وقایع حیاتی در مهلت قانونی صورت پذیرفته مسئولان شهرستان باید توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند.
رئیس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان شوط بیان داشت : ثبت وقایع حیاتی عامل رشد و شکوفایی هر کشور است و ثبت به موقع از عوامل بسیار مهم توسعه و برنامه ریزی درهر جامعه محسوب می شود وباید برای ثبت وقایع حیاتی ضمن فرهنگ سازی واطلاع رسانی صحیح ؛ضرورت این امر برای عموم مردم تبیین شود .
فرماندار شهرستان شوط گفت : اهمیت و جایگاه آمار و اطلاعات در برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی بسیار مهم است .
وی اظهار داشت : دستگاههای اجرایی باید با تعامل وهمکاری با اداره ثبت احوال در چهار چوب مناسب و هدفمند در این خصوص برنامه ریزی نمایند.
فرمانداربا تأکید بر نقش محوری برنامه‌ریزی در امور توسعه‌ی شهرستان ، استخراج آمار دقیق و منظم وقایع را رکن مهمی دراثرگذاری و دقت برنامه‌ریزی‌ها دانست و خواستار توجه جدی به این امر از سوی دستگاه‌های مربوطه شدند.