✔بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان به همراه بخشدار مرکزی شوط از عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی محدوده روستای تیمورآباد
عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری شهرستان شوط در حاشیه بازدید از آسفالت ریزی معابر داخلی محدوده روستاهای شهرستان شوط گفت: امسال در راستای توسعه عمران روستایی شهرستان شوط اجرای عملیات زیرسازی بهسازی و آسفالت ریزی معابر داخلی محدوده روستاهای شهرستان مجموعا ۵۰ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر۱۵ میلیارد ریال در ۱۰ روستای شهرستان در حال احرا میباشد.
وی افزود :این طرحها در روستاهای شهرستان شوط شامل؛ تیمورآباد_ خوک _کش آرخی _ احمد آباد_ خلج کرد_ خلج عجم _ صوفی _ سلیمان کندی _ مخور _ قره زمین می باشد.