جلسه کمیسیون امنیت کارگری با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان شوط با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کارگران شرکت ها و واحدهای تولیدی شهرستان
نشست کمیسیون امنیت کارگری و حل مشکلات واحد صنعتی شهرستان شوط
استفاده از فناوری های جدید، جذب نیروی متخصص و ماهر، آموزش کارگران و افزایش هماهنگی بین واحدهای صنعتی و ادارات دولتی از جمله محورهای این نشست بود.
فرماندار شوط در این جلسه، رونق تولید و فعالیت های اقتصادی را مایه امنیت جامعه و کاهش ناهنجاری های اجتماعی دانست و امنیت شغلی کارگران و ایجاد رفاه و آرامش آنان را از جمله موضوعات دانست که افزایش بهره وری واحدهای تولیدی را به همراه دارد.