بازدید سرپرست فرمانداری از روستاهای فاقد دهیاری بخش مرکزی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری :سرپرست فرمانداری شهرستان شوط به همراه بخشدار مرکزی از روستای علیار بایرام کندی بازدید نموده و در جریان مسایل و مشکلات این روستا قرار گرفتند.